• Co umíme?

    V oblasti pozemního stavitelství provádíme:

Zpracování projektové dokumentace


Našim klientům nabízíme vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.) Projektová dokumentace staveb je podřízena požadavkům výstavby, které jsou upraveny stavebním zákonem 183/2006 Sb. a navazujícími předpisy. U starších objektů, na kterých provádíme klientovi rekonstrukci, připravíme geodetické zaměření stávajícího stavu (pasportizaci) budovy. Na základě těchto podkladů vypracujeme projektovou dokumentaci, nejdříve ve stupni studie a poté dokumentaci ke stavebnímu povolení. U novostaveb začínáme tvořit projektovou dokumentaci od studie. Studie obsahuje koncept nové stavby nebo dispozice. Klientovi předkládáme kompletní projekt v souladu s vyhláškou o dokumenatci staveb a energetický průkaz náročnosti.

Zpracování prováděcí dokumentace


V dalším stupni prováděcí dokumentace (Detail Design) si klient volí specifikaci standardů. Dokumentace definuje všechny podrobnosti stavby s detailními popisy části projektu s důrazem na přání klienta. Součástí tohoto stupně dokumentace jsou další údaje pro výstavbu, jako je položkový rozpočet nebo postup organizace výstavby (POV). Projekt potřebný pro realizaci je dokumentace podrobnějšího rozsahu. Stavba je v tomto stupni projektové dokumentace řešena detailněji.Obsah dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Její obsah řeší přesně navržené prvky, výkazy výměr a souhrn potřebného materiálu a prací. Součástí zpracování projektu pro provádění stavby je autorský dozor projektanta, který Vám zaručuje možné doplnění či změny navrženého řešení a u vlastní realizace její bezproblémový průběh.

projektová dokumentace skutečného provedení stavby


Tato dokumentace je důležitá pro výkon správy nemovitostí. Její zpracování je vyžadováno orgánem státní správy k vydání kolaudačního souhlasu. Současně v této fázi dokumentace nabízíme geodetické práce související se zápisem staveb do katastru nemovitostí - Geometrický plán.

dokumentace bouracích prací


Zpracováváme výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných staveb, dále technologické postupy bouracích prací v přímé souvislosti na stabilitu vlastní konstrukce nebo konstrukce sousedních staveb. Navrhneme postup bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru.Součástí dokumentace je statický výpočet k posouzení stability konstrukcí v jednotlivých fázích bouracích prací.

Energetický audit
 


Naše společnost je připravena vám pomoci se zajištěním energetického auditu, potřebného pro případné čerpání státních či evrpoských dotací. 

Pomůžeme vám s financováním


K financování Vašeho nového projektu nabízíme balík hypotečních a investičních úvěrových produktů, které na míru připraví naši makléři, a to zcela zdarma. Spolupracujeme s bankovními domy ČSOB a Sberbank CZ. Poradíme Vám s nejoptimálnějším modelem financování.  

Vyřízení žádosti o státní podporu


Je pro nás samozřejmostí vyřídit za vás také žádosti o státní podporu, pokud ji v daném období stát vypisuje.

Dotace z fondů
 


Vyřízení žádosti o čerpání prostředků z veřejných zdrojů ČR nebo EU.

Energetický průkaz


 Také jsme připraveni vám pomoci se zajištěním energetického průkazu (průkazu energetické náročnosti budovy), který je ze zákona povinný pro novostavby, ale i pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015, s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017 a s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019

Pomůžeme Vám

 

Pomůžeme zajistit a zrealizovat zakázku pomocí programu PANEL. Současně nabízíme veškerou stavební činnost pro občanskou a technickou vybavenost - školy, zdravotní centra, skladové objekty, haly a stavby lehkého průmyslu.

 

Naše dlouholeté zkušenosti jsou zárukou
úspěšného projektu.

U nás ve společnosti MH-STAVBY věříme, že kvalita si žádá svůj čas. Neslibujeme Vám proto nereálné termíny, ale raději provedeme naši práci pečlivě a do posledního detailu.

Projektová dokumentace 99%
Pomoc při zajištění dotací z veřejných zdrojů 85%
Rychlost realizace 90%
Kvalita provedených prací 99%
Vaše spokojenost 100%

Individuální přístup

Díky našemu kreativnímu přístupu k Vašim požadavkům dokážeme splnit veškerá Vaše přání.

Nejvyšší kvalita

Práce je nám potěšením, proto jsou naše stavební práce vždy té nejlepší kvality.

Výsledný dojem

U každého prjektu garantujeme Vaši plnou spokojenost s konečným výsledkem prací.